DZIEKANAT: 261 262 648

Opiekunowie grup szkolnych

GrupaOpiekunKontakt
STUDIA WOJSKOWE
153M
163M
kmdr por. mgr inż. Krzysztof ŚWIĄTEK261 262 544
164Ukpt. mar. mgr inż. Adam POLAK261 262 607
173Mkmdr ppor. mgr inż. Artur BOGDANOWICZ261 262 823
172Idr inż. Andrzej GLANER261 261 913
174U
175U
kpt. mgr inż. Michał PRZYBYLSKI261 262 524
184U
194U
mgr inż. Michał BRODZICKI261 262 684
182Idr inż. Jan MASIEJCZYK261 262 588
183M
193M
kmdr ppor. mgr inż. Artur BOGDANOWICZ261 262 823
192Idr inż. Artur ZACNIEWSKI261 262 809
STUDIA CYWILNE STACJONARNE
162MCkmdr por. mgr inż. Krzysztof ŚWIĄTEK261 262 544
162MCMkpt. mar. mgr inż. Adam POLAK261 262 607
172MCA
172MCM
kpt. mgr inż. Michał PRZYBYLSKI261 262 524
175ICdr inż. Andrzej GLANER261 261 913
172MC
182MC
kmdr ppor mgr inż. Artur BOGDANOWICZ261 262 823
182MCAmgr inż. Michał BRODZICKI261 262 684
185ICdr inż. Jan MASIEJCZYK261 262 588
192MCpor. mar. mgr inż. Radosław KICIŃSKI261 262 823
192MCM
192MCA
por. mar. mgr inż. Przemysław CHRABĄSZCZtelefonicznie
przez st. grupy
195IC dr inż. Artur ZACNIEWSKI261 262 809
STUDIA CYWILNE NIESTACJONARNE
162MIkmdr por. mgr inż. Krzysztof ŚWIĄTEK261 262 544
182MAImgr inż. Michał BRODZICKI261 262 684
192MAIpor. mar. mgr inż. Przemysław CHRABĄSZCZtelefonicznie
przez st. grupy