DZIEKANAT: 261 262 648

Ogłoszenia dziekanatu

19
Wrz

Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych na sem. zim. r.a. 2020-21

Podział studentów na grupy w zakresie realizacji zajęć ogólnouczelnianych na 3. semestrze w roku akademickim 2020/2021. Przypominamy, że studenci mają prawo składać podanie o przeniesienie na inny przedmiot nie później niż do dnia 15 października 2020 r.  (z opinią prodziekana ds. kształcenia i studenckich).” /AMW/Przedmiot ogólnouczelniany/StacjonarneLpWydział Mechaniczno-ElektrycznyPODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA NARDOWEGO 122848221669322671422665521702622823PODSTAWY ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI122817222824322956420035522657620386722131822821922853102003911227021222828132285514226561522682162285617224851821164192263720226732122859222267223228312422862252117426226662722687PODSTAWY FILOZOFII122830222849321855422806522225622662722857822860922829102240311228091221693PODSTAWY LOGIKI122810222130322670422696522840622854722681822689922698102283411228421222808132213914228581522674162282517228611822863192267720227012122838HISTORIA TECHNIKI12247722266732283542267552266162284172269582282292263910228161122864122265413228191422683152217116226791722693PBN...
Czytaj dalej
15
Cze

Terminy egzaminów dyplomowych

Terminy egzaminów dyplomowych dla Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego: Informatyka – 25 czerwca Mechanika i Budowa Maszyn – 30 czerwca. Mechatronika – 3 lipca Wszelkich informacji udziela dziekanat
Czytaj dalej
14
Cze

Informacja dla studentów biorących udział w zajęciach blokowych

W związku z epidemią COVID 19 i wznawianiem pracy dydaktycznej AMW, zwracamy się z prośbą, aby każdy  student biorący udział w zajęciach blokowych, wypełnił ankietę epidemiologiczną, dostępną w menu Do pobrania: https://wme.amw.gdynia.pl/download/formularz-wywiadu-epidemiologicznego/. Wypełnioną ankietę należy przesłać na e-mail: e.rybaczek@amw.gdynia.pl. Ponadto w Ambulatorium prowadzone są szkolenia z zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć. Szkolenia odbywają się w poniedziałki o godz. 07:00 –...
Czytaj dalej
03
Cze

Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych – sem. zim. r.a. 2020/21

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.  Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne (dotyczy studentów WNiUO i...
Czytaj dalej
22
Maj

Legitymacje studenckie – „hologramy”

Z dniem 25.05 br., student Akademii Marynarki Wojennej w celu przedłużenia ważności legitymacji oraz otrzymania „hologramu” może zgłosić się do Tymczasowego Punktu Obsługi Studenta (TPOS), który znajduje się w budynku nr 300, pom. 102. TPOS działać będzie do czasu ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz przywrócenia normalnej pracy uczelni i zajęć dydaktycznych. TPOS czynny będzie w...
Czytaj dalej
18
Maj

Informacja o obronach zdalnych

Zgodnie z zarządzeniem Rektora – Komendanta nr 20/2020 do momentu wznowienia w Akademii Marynarki Wojennej zajęć dydaktycznych egzaminy dyplomowe, dla których przewidziana jest forma ustna odbywać się będą tylko i wyłącznie w formie zdalnej. Egzaminy dyplomowe planowane w formie pisemnej odbędą się dopiero po wznowieniu zajęć oraz otwarciu uczelni. Egzaminy będą przeprowadzane w drodze wirtualnego...
Czytaj dalej