DZIEKANAT: 261 262 648

Mechatronika

MechatronikaSCS I - Eksploatacja Systemów Mechatronicznych

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechatronika
Specjalność: Eksploatacja Systemów Mechatronicznych
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: stacjonarne
Stopień studiów: I stopnia
Obowiązuje od: 2014
Liczba semestrów: 7
Lp.NazwaKodLiczba godzinECTSZałącznik
I. Grupa treści ogólnych
I.1Język angielski Ja1208PDF
I.2Przedmiot wybieralny humanistyczny1 Hm1302PDF
I.3Wychowanie fizyczne Wf302PDF
I.4Technologia informacyjna Ot152PDF
I.5Przedmiot wybieralny humanistyczny2 Hm2453PDF
I.6Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Web152PDF
I.7Zarządzanie projektem Zpr302
II. Grupa treści podstawowych
II.1Matematyka Ma15010PDF
II.2Podstawy niezawodności systemów Pns605PDF
II.3Fizyka Mf756PDF
II.4Podstawy programowania Ovi1303PDF
II.5Programowanie obiektowe Ovi2303PDF
II.6Podstawy automatyki Epa303PDF
II.7Podstawy robotyki Sr302PDF
II.8Podstawy mechatroniki Eam302PDF
II.9Technika pomiarowa Emt604PDF
II.10Systemy pomiarowe Emz303PDF
II.11Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Esg302PDF
II.12Materiałoznawstwo Kon302PDF
II.13Grafika inżynierska Ki303PDF
II.14Inżynieria wytwarzania Kqr606PDF
III. Grupa treści kierunkowych
III.1Elektrotechnika Ea908PDF
III.2Elektronika Ee303PDF
III.3Mechanika techniczna Kt303PDF
III.4Wytrzymałość materiałów Kw303PDF
III.5Programowanie inżynierskie1 - Matlab Eqc1604PDF
III.6Programowanie inżynierskie2 - LabView Eqc2604PDF
III.7Programowanie inżynierskie3 - CAD elektr Eqc3604PDF
III.8Technika cyfrowa Etc302PDF
III.9Technika mikroprocesorowa Etm303PDF
III.10Sterowniki programowalne Esp303PDF
III.11Systemy dynamiczne Esd604PDF
III.12Mikromaszyny i napędy elektryczne Mne303PDF
III.13Robotyka - chwytaki, napędy i czujniki Ro2302PDF
III.14Robotyka - sterowanie i planowanie zadań Ro3302PDF
III.15Komputerowe wspomaganie projektowania CAD1454PDF
III.16Komputerowe wspomaganie projektowania CAD2454
III.17Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM454PDF
III.18Komputerowe wspomaganie w mechatronice CNC454PDF
III.19Systemy mikrokomputerowe Eqa604PDF
III.20Mechatroniczne systemy komunikacyjne Msk604PDF
III.21Wizualizacja procesów przemysłowych Esw604PDF
III.22Systemy wspomagania decyzji Esc604PDF
III.23Metody diagnostyki technicznej Mid604PDF
III.24Cyfrowe układy regulacji Cur604PDF
IV. Grupa treści specjalnościowych
IV.1Montaż układów mechatronicznych Mum302PDF
IV.2Przemysłowe sieci komputerowe Ept303PDF
IV.3Energoenergetyka Neu303PDF
IV.4Systemy wbudowane Swb302PDF
IV.5Energoelektronika Ene303PDF
IV.6Systemy operacyjne Eso303PDF
IV.7Zarządzanie projektem Zpr2302PDF
IV.8Urządzenia zobrazowania Urz303PDF
IV.9Systemy pozycjonowania obiektów Gps302PDF
IV.10Eksploatacja urz. mechatr. Bum302PDF
IV.11Elementy sztucznej inteligencji Esi302PDF
IV.12Bazy danych Bda302PDF
IV.13Normalizacja i systemy jakości Nsi302PDF
IV.14Projekt przejściowy Pro305PDF
IV.15Seminarium dyplomowe Ax3018PDF
V. Praktyki
V.1Praktyka (4 tygodnie = 4 x 40 godz.) 1602PDF

MechatronikaSCS I - Techniki Komputerowe w Mechatronice

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechatronika
Specjalność: Techniki Komputerowe w Mechatronice
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: stacjonarne
Stopień studiów: I stopnia
Obowiązuje od: 2014
Liczba semestrów: 7
Lp.NazwaKodLiczba godzinECTS
I. Grupa treści ogólnych
I.1Język angielski Ja1208
I.2Przedmiot wybieralny humanistyczny1 Hm1302
I.3Wychowanie fizyczne Wf302
I.4Technologia informacyjna Ot152
I.5Przedmiot wybieralny humanistyczny2 Hm2453
I.6Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Web152
I.7Zarządzanie projektem Zpr302
II. Grupa treści podstawowych
II.1Matematyka Ma15010
II.2Podstawy niezawodności systemów Pns605
II.3Fizyka Mf756
II.4Podstawy programowania Ovi1303
II.5Programowanie obiektowe Ovi2303
II.6Podstawy automatyki Epa303
II.7Podstawy robotyki Sr302
II.8Podstawy mechatroniki Eam302
II.9Technika pomiarowa Emt604
II.10Systemy pomiarowe Emz303
II.11Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Esg302
II.12Materiałoznawstwo Kon302
II.13Grafika inżynierska Ki303
II.14Inżynieria wytwarzania Kqr606
III. Grupa treści kierunkowych
III.1Elektrotechnika Ea908
III.2Elektronika Ee303
III.3Mechanika techniczna Kt303
III.4Wytrzymałość materiałów Kw303
III.5Programowanie inżynierskie1 - Matlab Eqc1604
III.6Programowanie inżynierskie2 - LabView Eqc2604
III.7Programowanie inżynierskie3 - CAD elektr Eqc3604
III.8Technika cyfrowa Etc302
III.9Technika mikroprocesorowa Etm303
III.10Sterowniki programowalne Esp303
III.11Systemy dynamiczne Esd604
III.12Mikromaszyny i napędy elektryczne Mne303
III.13Robotyka - chwytaki, napędy i czujniki Ro2302
III.14Robotyka - sterowanie i planowanie zadań Ro3302
III.15Komputerowe wspomaganie projektowania CAD1454
III.16Komputerowe wspomaganie projektowania CAD2454
III.17Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM454
III.18Komputerowe wspomaganie w mechatronice CNC454
III.19Systemy mikrokomputerowe Eqa604
III.20Mechatroniczne systemy komunikacyjne Msk604
III.21Wizualizacja procesów przemysłowych Esw604
III.22Systemy wspomagania decyzji Esc604
III.23Metody diagnostyki technicznej Mid604
III.24Cyfrowe układy regulacji Cur604
IV. Grupa treści specjalnościowych
IV.1Montaż układów mechatronicznych Mum302
IV.2Sieci komputerowe Ept303
IV.3Eksploatacja urzadzeń elektrycznych Neu303
IV.4Systemy czasu rzeczywistego Scr302
IV.5Energoelektronika Ene303
IV.6Systemy operacyjne Eso303
IV.7Zarządzanie projektem Zpr2302
IV.8Grafika komputerowa Grk303
IV.9Systemy pozycjonowania obiektów Gps302
IV.10Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bsi302
IV.11Elementy sztucznej inteligencji Esi302
IV.12Bazy danych Bda302
IV.13Normalizacja i systemy jakości Nsi302
IV.14Projekt przejściowy Pro305
IV.15Seminarium dyplomowe Ax3018
V. Praktyki
V.1Praktyka (4 tygodnie = 4 x 40 godz.) 1602

MechatronikaSCS II - Techniki Komputerowe w Mechatronice

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechatronika
Specjalność: Techniki Komputerowe w Mechatronice
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: stacjonarne
Stopień studiów: II stopnia
Obowiązuje od: 2016
Liczba semestrów: 3
Lp.NazwaKodLiczba godzinECTS
A. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
A.I. Moduł ogólny
A.I.1Język angielski specjalistyczny Jas604
A.I.2Wychowanie fizyczne Wf300
A.I.3Społeczno-polityczny i gospodarczy potencjał Pomorza Hm1302
A.I.4Polska w Unii Europejskiej - możliwości i nowe wyzwania Hm2453
A.II. Moduł kierunkowy
A.II.1Matematyka stosowana I Ma1302
A.II.2Matematyka stosowana II Ma2302
A.II.3Matematyka stosowana III Ma3301
A.II.4Metody statystyczne Mms301
A.II.5Nowoczesna teoria sterowania Ets604
A.II.6Systemy mechatroniczne Esmt302
A.II.7Współczesne materiały inżynierskie Ki303
B. GRUPA TREŚCI SPECJALISTYCZNYCH
B.I. Moduł informatyki i elektroniki
B.I.1Sztuczna inteligencja w zastosowaniach Isi605
B.I.2Inteligentne instalacje domowe Iid605
B.I.3Metody identyfikacji w mechatronice Mim302
B.I.4Mikroelektronika Eme302
B.I.5Programowanie VHDL Epv303
B.I.6Systemy wbudowane Esw303
B.I.7Metody prezentacji i promocji techniki Ept301
B.I.8Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bsi301
B.II. Moduł automatyki i robotyki
B.II.1Rozproszone systemy sterowania Ers605
B.II.2Systemy realizacji produkcji MES Erp605
B.II.3Robotyka - roboty przemysłowe Err1605
B.II.4Robotyka - roboty mobilne Err2605
B.II.5Robotyka - roboty podwodne Err3302
B.III. Moduł elektrotechniki i mechaniki
B.III.1Elementy wykonawcze urządzeń mechatroniki Eum604
B.III.2Zasilanie obiektów autonomicznych Eza604
B.III.3Systemy sterowania urządzeń okrętowych Euo604
B.III.4Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Ebe604
B.III.5Projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM Kad605
B.III.6Wspólczesne układy mechatroniczne Kum302
B.III.7Eksploatacja urządzeń mechatronicznych Keu604
B.III.8Ekspoatacja urządzeń hiperbarycznych Puh604
C. PRACA DYPLOMOWA
C.1Projekt zespołowy Epr1302
C.2Projekt przejściowy Pro302
C.3Seminarium dyplomowe Ax3020

MechatronikaSCN I - Eksploatacja Systemów Mechatronicznych

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechatronika
Specjalność: Techniki Komputerowe w Mechatronice
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: niestacjonarne
Stopień studiów: I stopnia
Obowiązuje od: 2016
Liczba semestrów: 7
Lp.NazwaKodLiczba godzinECTS
I. Grupa treści ogólnych
I.1Język angielski Ja1208
I.2Przedmiot wybieralny humanistyczny1Hm1302
I.3Wychowanie fizyczneWf302
I.4Technologia informacyjnaOt152
I.5Przedmiot wybieralny humanistyczny2Hm2453
I.6Ergonomia i bezpieczeństwo pracyWeb152
I.7Zarządzanie projektemZpr302
II. Grupa treści podstawowych
II.1MatematykaMa15010
II.2Podstawy niezawodności systemówPns605
II.3FizykaMf756
II.4Podstawy programowaniaOvi1303
II.5Programowanie obiektoweOvi2303
II.6Podstawy automatykiEpa303
II.7Podstawy robotykiSr302
II.8Podstawy mechatronikiEam302
II.9Technika pomiarowaEmt604
II.10Systemy pomiaroweEmz303
II.11Cyfrowe przetwarzanie sygnałówEsg302
II.12MateriałoznawstwoKon302
II.13Grafika inżynierskaKi303
II.14Inżynieria wytwarzaniaKqr606
III. Grupa treści kierunkowych
III.1ElektrotechnikaEa908
III.2ElektronikaEe303
III.3Mechanika technicznaKt303
III.4Wytrzymałość materiałówKw303
III.5Programowanie inżynierskie - MatlabEqc1604
III.6Programowanie inżynierskie - LabViewEqc2604
III.7Programowanie inżynierskie - CAD elektrEqc3604
III.8Technika cyfrowaEtc302
III.9Technika mikroprocesorowaEtm303
III.10Sterowniki programowalneEsp303
III.11Systemy dynamiczneEsd604
III.12Mikromaszyny i napędy elektryczneMne303
III.13Robotyka - chwytaki, napędy i czujnikiRo2302
III.14Robotyka - sterowanie i planowanie zadańRo3302
III.15Komputerowe wspomaganie projektowaniaCAD1454
III.16Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD2)CAD2454
III.17Komputerowe wspomaganie wytwarzaniaCAM454
III.18Komputerowe wspomaganie w mechatroniceCNC454
III.19Systemy mikrokomputeroweEqa604
III.20Mechatroniczne systemy komunikacyjneMsk604
III.21Wizualizacja procesów przemysłowychEsw604
III.22Systemy wspomagania decyzjiEcs604
III.23Metody diagnostyki technicznejMid604
III.24Cyfrowe układy regulacjiCur604
IV. Grupa treści specjalnościowych
IV.1Montaż układów mechatronicznychMum302
IV.2Przemysłowe sieci komputeroweEpt303
IV.3ElektroenergetykaNeu303
IV.4Systemy wbudowaneSwb302
IV.5EnergoelektronikaEne303
IV.6Systemy operacyjneEso303
IV.7Zarządzanie projektemZpr2302
IV.8Urządzenia zobrazowaniaUrz303
IV.9Systemy pozycjonowania obiektówGps302
IV.10Eksploatacja urz. mechatr.Bum302
IV.11Elementy sztucznej inteligencjiEsi302
IV.12Bazy danychBda302
IV.13Normalizacja i systemy jakościNsi302
IV.14Projekt przejściowyPro305
IV.15Seminarium dyplomoweAx3018
V. Praktyki
V.1Praktyka (4 tygodnie = 4 x 40 godz.)1602

MechatronikaSCN I - Techniki Komputerowe w Mechatronice

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechatronika
Specjalność: Techniki Komputerowe w Mechatronice
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: niestacjonarne
Stopień studiów: I stopnia
Obowiązuje od: 2016
Liczba semestrów: 7
Lp.NazwaKodLiczba godzinECTS
I. Grupa treści ogólnych
I.1Język angielski Ja1208
I.2Przedmiot wybieralny humanistyczny1Hm1302
I.3Wychowanie fizyczneWf302
I.4Technologia informacyjnaOt152
I.5Przedmiot wybieralny humanistyczny2Hm2453
I.6Ergonomia i bezpieczeństwo pracyWeb152
I.7Zarządzanie projektemZpr302
II. Grupa treści podstawowych
II.1MatematykaMa15010
II.2Podstawy niezawodności systemówPns605
II.3FizykaMf756
II.4Podstawy programowaniaOvi1303
II.5Programowanie obiektoweOvi2303
II.6Podstawy automatykiEpa303
II.7Podstawy robotykiSr302
II.8Podstawy mechatronikiEam302
II.9Technika pomiarowaEmt604
II.10Systemy pomiaroweEmz303
II.11Cyfrowe przetwarzanie sygnałówEsg302
II.12MateriałoznawstwoKon302
II.13Grafika inżynierskaKi303
II.14Inżynieria wytwarzaniaKqr606
III. Grupa treści kierunkowych
III.1ElektrotechnikaEa908
III.2ElektronikaEe303
III.3Mechanika technicznaKt303
III.4Wytrzymałość materiałówKw303
III.5Programowanie inżynierskie - MatlabEqc1604
III.6Programowanie inżynierskie - LabViewEqc2604
III.7Programowanie inżynierskie - CAD elektrEqc3604
III.8Technika cyfrowaEtc302
III.9Technika mikroprocesorowaEtm303
III.10Sterowniki programowalneEsp303
III.11Systemy dynamiczneEsd604
III.12Mikromaszyny i napędy elektryczneMne303
III.13Robotyka - chwytaki, napędy i czujnikiRo2302
III.14Robotyka - sterowanie i planowanie zadańRo3302
III.15Komputerowe wspomaganie projektowaniaCAD1454
III.16Komputerowe wspomaganie projektowaniaCAD2454
III.17Komputerowe wspomaganie wytwarzaniaCAM454
III.18Komputerowe wspomaganie w mechatroniceCNC454
III.19Systemy mikrokomputeroweEqa604
III.20Mechatroniczne systemy komunikacyjneMsk604
III.21Wizualizacja procesów przemysłowychEsw604
III.22Systemy wspomagania decyzjiEcs604
III.23Metody diagnostyki technicznejMid604
III.24Cyfrowe układy regulacjiCur604
IV. Grupa treści specjalnościowych
IV.1Montaż układów mechatronicznychMum302
IV.2Sieci komputeroweEpt303
IV.3Eksploatacja urzadzeń elektrycznychNeu303
IV.4Systemy czasu rzeczywistegoScr302
IV.5EnergoelektronikaEne303
IV.6Systemy operacyjneEso303
IV.7Zarządzanie projektemZpr2302
IV.8Grafika komputerowaGrk303
IV.9Systemy pozycjonowania obiektówGps302
IV.10Bezpieczeństwo systemów informatycznychBsi302
IV.11Elementy sztucznej inteligencjiEsi302
IV.12Bazy danychBda302
IV.13Normalizacja i systemy jakościNsi302
IV.14Projekt przejściowyPro305
IV.15Seminarium dyplomoweAx3018
V. Praktyki
V.1Praktyka (4 tygodnie = 4 x 40 godz.)1602

MechatronikaSCN II - Techniki Komputerowe w Mechatronice

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechatronika
Specjalność: Techniki Komputerowe w Mechatronice
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: niestacjonarne
Stopień studiów: II stopnia
Obowiązuje od: 2016
Liczba semestrów: 3
Lp.NazwaKodLiczba godzinECTS
A. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
A.I. Moduł ogólny
A.I.1Język angielski specjalistyczny Jas364
A.I.2Wychowanie fizyczne Wf200
A.I.3Społeczno-polityczny i gospodarczy potencjał Pomorza Hm1182
A.I.4Polska w Unii Europejskiej - możliwości i nowe wyzwania Hm2303
A.II. Moduł kierunkowy
A.II.1Matematyka stosowana I Ma1182
A.II.2Matematyka stosowana II Ma2182
A.II.3Matematyka stosowana III Ma3181
A.II.4Metody statystyczne Mms181
A.II.5Nowoczesna teoria sterowania Ets364
A.II.6Systemy mechatroniczne Esmt182
A.II.7Współczesne materiały inżynierskie Ki183
B. GRUPA TREŚCI SPECJALISTYCZNYCH
B.I. Moduł informatyki i elektroniki
B.I.1Sztuczna inteligencja w zastosowaniach Isi365
B.I.2Inteligentne instalacje domowe Iid365
B.I.3Metody identyfikacji w mechatronice Mim182
B.I.4Mikroelektronika Eme182
B.I.5Programowanie VHDL Epv183
B.I.6Systemu wbudowane Esw183
B.I.7Metody prezentacji i promocji techniki Ept181
B.I.8Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bsi181
B.II. Moduł automatyki i robotyki
B.II.1Rozproszone systemy sterowania Ers365
B.II.2Systemy realizacji produkcji MES Erp365
B.II.3Robotyka - roboty przemysłowe Err1365
B.II.4Robotyka - roboty mobilne Err2365
B.II.5Robotyka - roboty podwodne Err3182
B.III. Moduł elektrotechniki i mechaniki
B.III.1Elementy wykonawcze urządzeń mechatroniki Eum364
B.III.2Zasilanie obiektów autonomicznych Eza364
B.III.3Systemy sterowania urządzeń okrętowych Euo364
B.III.4Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Ebe364
B.III.5Projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM Kad365
B.III.6Wspólczesne układy mechatroniczne Kum182
B.III.7Eksploatacja urządzeń mechatronicznych Keu364
B.III.8Ekspoatacja urządzeń hiperbarycznych Puh364
C. PRACA DYPLOMOWA
C.1Projekt zespołowy Epr1182
C.2Projekt przejściowy Pro182
C.3Seminarium dyplomoweAx1820