DZIEKANAT: 261 262 648

Informacja dla studentów biorących udział w zajęciach blokowych

W związku z epidemią COVID 19 i wznawianiem pracy dydaktycznej AMW, zwracamy się z prośbą, aby każdy  student biorący udział w zajęciach blokowych, wypełnił ankietę epidemiologiczną, dostępną w menu Do pobrania: https://wme.amw.gdynia.pl/download/formularz-wywiadu-epidemiologicznego/.

Wypełnioną ankietę należy przesłać na e-mail: e.rybaczek@amw.gdynia.pl.

Ponadto w Ambulatorium prowadzone są szkolenia z zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć. Szkolenia odbywają się w poniedziałki o godz. 07:00 – proszę o stawianie się w tygodniu rozpoczęcia zajęć. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w innym dniu po indywidualnym uzgodnieniu.